ภาพเก่าเล่าเรื่อง : ‘กระบี่’ แหล่งโบราณคดีและเมืองช้างเผือก
    Search
  
22
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : ‘กระบี่’ แหล่งโบราณคดีและเมืองช้างเผือก
 
 

ภาพเก่าเล่าเรื่อง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
All magazine เมษายน 2559


 ‘กระบี่’ แหล่งโบราณคดีและเมืองช้างเผือก

‘กระบี่’ แหล่งโบราณคดีและเมืองช้างเผือก

      ภาพเมืองกระบี่นั้น หลายคนมักคิดถึงทะเล ชายหาด หมู่เกาะและถ้ำในทะเลกว้าง จนนึกไม่ถึงว่า กระบี่นั้นคือเมืองช้างเผือกและแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง ภาพเก่ากระบี่นั้นเริ่มเมื่อครั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัด – เจ้าเมือง พ.ศ. ๒๓๒๗ - ๒๓๕๔) ได้ให้พระปลัดเมืองตั้งเพนียดจับช้างที่บ้านปกาไส ต่อมาได้ยกฐานะเป็นแขวงปกาไส ซึ่งเดิมตั้งอยู่บริเวณปากคลองปกาไส เมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น การขยายเป็นเมืองทำให้ไม่เหมาะสม จึงได้ย้ายที่ทำการไปตั้งที่บริเวณบ้านหินขวาง ปากคลองกระบี่ใหญ่ แล้วให้รวมแขวงต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงคือ แขวงปากลาวแขวงคลองพน และแขวงปกาไสขึ้นเป็นเมือง เรียกว่าเมืองกระบี่ ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๕ โดยมีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองคนแรก และปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งที่ตำบลปากน้ำจนทุกวันนี้ ใน พ.ศ.๒๔๙๗ ชาวบ้านได้คล้องช้างที่บ้านป่าหนองเตา ตำบลลำทับ (บ้านป่างาม ตำบลดินอุดม ในปัจจุบัน) คล้องช้างได้ ๖ เชือก มีช้างเผือกรวมอยู่ด้วย ๑ เชือก เป็นเพศผู้ อายุประมาณ ๔ ปี ให้ชื่อว่า ‘พลายแก้ว’ จังหวัดได้ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับการสมโภชขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้น พระราชวังดุสิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ช้างเผือกนี้คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมีฯ
     เมืองกระบี่แห่งนี้ ได้สำรวจพบฟอสซิลบริเวณแอ่งตะกอนทับถมยุคเทอเธียรีที่มีอายุประมาณ ๓๕ – ๔๐ ล้านปีมาแล้ว พบหลักฐานชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด รวมทั้งสัตว์ต้นตระกูลเก่าแก่ที่สุดของฮิปโปโปเตมัสชนิดที่พบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะชิ้นส่วนซากลิงชนิดหนึ่ง เป็นฟอสซิลชนิดใหม่ของโลกชื่อว่า สยามโมพิเทคัสอีโอซีนัส เป็นลิงในสายพันธุ์อันเป็นต้นกำเนิดมนุษย์ ลักษณะคล้ายลิงอัลลูตาในอเมริกาใต้ และคล้ายลิงอุรังอุตัง สำหรับบริเวณอ่าวพังงา – กระบี่นั้น ถือเป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสีมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีภาพเขียนอยู่ที่ถ้ำผีหัวโต ถ้ำเขาตีบนุ้ย เพิงผาแหลมยอ แหลมไฟไหม้ แหลมชาวเล ถ้ำชาวเล เขากาโรส เขาขนาบน้ำ เขาเขียนในสระ ถ้ำหน้ามันแดง ภาพเขียนสีตามถ้ำนี้มีอายุระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว ดังนั้นกระบี่จึงมีความสำคัญจนเรียกว่าลืมทะเลและชายหาดไปได้เลย

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );