ภาพเก่าเล่าเรื่อง : วิถีไทยจากวัฒนธรรมล้านนา
    Search
  
24
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : วิถีไทยจากวัฒนธรรมล้านนา
 
 

ภาพเก่าเล่าเรื่อง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
All magazine มีนาคม 2559


              วิถีไทยจากวัฒนธรรมล้านนา

วิถีไทยจากวัฒนธรรมล้านนา

     พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคเหนือเป็นเทือกเขาสลับกับพื้นราบ มีผู้คนอยู่กระจายตัวเป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง นับเป็น ‘กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา’ ถือว่ามีเอกลักษณะเฉพาะที่สืบทอด สำเนียงการพูด การขับร้อง ฟ้อนรำ และความเชื่อในเรื่องพระธาตุ พระพุทธบาท จึงมีวัดสำคัญอยู่มากมายที่รู้จักกันดีก็คือ พระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง เป็นต้น
    โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี ‘ชาวล้านนา’ มีความเชื่อในเรื่องการนับถือผีตั้งแต่เดิม โดยเชื่อว่าสถานที่แทบทุกแห่งนั้นมีผีให้ความคุ้มครองรักษาอยู่ จึงทำให้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังเห็นจากขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวเหนือ ที่มักเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ชาวเหนือ หรือพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย นิยมไปวัดฟังธรรม และมีการประกอบพิธีเลี้ยงผี คือ จัดหาอาหารคาว - หวานเซ่นสังเวยผีปู่ย่าด้วย โดยเชื่อว่า ผีมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนา เช่น ผีบรรพบุรุษ มีหน้าที่คุ้มครองเครือญาติและครอบครัว - ผีอารักษ์ หรือผีเจ้าที่เจ้าทาง มีหน้าที่คุ้มครองบ้านเมืองและชุมชน - ผีขุนน้ำ มีหน้าที่ให้น้ำแก่ไร่นา - ผีฝาย มีหน้าที่คุ้มครองเมืองฝาย - ผีสบน้ำ หรือผีปากน้ำ มีหน้าที่คุ้มครองบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน -ผีวิญญาณประจำข้าว เรียกว่า เจ้าแม่โพสพ - ผีวิญญาณประจำแผ่นดิน เรียกว่า เจ้าแม่ธรณี เป็นต้น ทุกวันนี้การนับถือผีและประเพณีที่เกี่ยวข้องกัน มีการเปลี่ยนแปลงและเหลือน้อยลง แต่ก็ยังคงมีการปฏิบัติให้เห็นในชนบท
     ภาพเก่าในอดีต สะท้อนให้เห็นความเด่นชัดทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาที่ไม่เหมือนกับภาคอื่น ๆ ซึ่งมีกาดมั่วหรือตลาดขายของประเพณีที่ร่วมกันในวัดและงานบุญสำคัญ มีกิจกรรมที่เจ้าครองเมืองหรือนายบ้าน ให้ความสนับสนุนและร่วมมือดูแล โดยมีกฎหมายโบราณคือ ‘กฎหมายมังราย’ เชื่อว่าพญามังรายผู้สร้างแคว้นล้านนานั้นเป็นผู้บัญญัติขึ้น
 

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );