ภาพเก่าเล่าเรื่อง : พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
    Search
  
25
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 
 

ภาพเก่าเล่าเรื่อง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
All magazine กุมภาพันธ์ 2559


             พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

     การจัดให้ท้องพระโรงของพระที่นั่งศิวโมกขพิมานในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในอดีต ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้เป็นห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยปรับให้กลับคืนสู่สถาปัตยกรรมดั้งเดิม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงามของพระที่นั่งแห่งนี้
     ได้มีการนำโบราณวัตถุ – ศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ที่เคยเก็บรักษาอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย มาจัดแสดง จำนวนรวม ๑๑๑ รายการ โดยเรียงลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอันรุ่งเรืองของประเทศ ผ่านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แนวคิดของการจัดแสดงมุ่งเน้นถึงความงามของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้ความสำคัญกับการออกแบบตู้จัดแสดง แท่น ฐาน และการจัดวางโบราณวัตถุ ด้านการจัดแสงก็ถูกออกแบบสำหรับจัดนิทรรศการโดยเฉพาะ ถือเป็นมิติใหม่ในการจุดประกายการเรียนรู้ให้เกิดความรู้สึกปลุกเร้าความสนใจในเรื่องศิลปกรรม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์โบราณคดีได้มากกว่าการอ่านหนังสือ เพราะคุณค่าของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่แสดงอยู่ในสถานที่แห่งนี้ คือมรดกของแผ่นดินสำคัญที่สามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ต้องตระเวนชมตามพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอื่น ๆ ที่ต่างรักษาโบราณวัตถุชิ้นเอกเหล่านั้น
 

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );