เสียดายคนตายไม่ได้รู้...แกล้งลองใจคนอื่นเล่น เป็นบาปหรือไม่? > All Magazine
    Search
  
27
เสียดายคนตายไม่ได้รู้...แกล้งลองใจคนอื่นเล่น เป็นบาปหรือไม่?

 เสียดายคนตายไม่ได้รู้  : ดังตฤณ

แกล้งลองใจคนอื่นเล่น เป็นบาปหรือไม่? 

                                              แกล้งลองใจคนอื่นเล่น เป็นบาปหรือไม่?

          ถาม – ถ้าไม่ได้ตั้งใจแกล้งใครจริง ๆ แต่ทำไปเพราะอยากลองใจว่าเขาเย็นจริงไหม  หรือถือศีลสะอาดหมดจด
จริงหรือเปล่า อย่างนี้จะถือเป็นบาปเวรไหมครับ?

         ตอบ - คนเราถ้ายังไม่ใช่คนใจดีมีศีลสัตย์บริสุทธิ์   ก็อาจบอกตัวเองว่า  ‘แกล้งลองใจเขา’  ทั้งที่ใจก็จะเล่นงาน
เขาจริง   ๆ   นั่นแหละครับ   ดูง่าย   ๆ   พอลองใจแล้วเห็นเขาไม่ดีจริงก็เกิดความสะใจ     เกิดความดูหมิ่นเหยียดหยาม
ทำนองว่า เฮ้ย! ไม่แน่นี่หว่า ไหนว่าเจ๋ง เสร็จแล้วก็ไปเสริมอัตตาตัวเองให้โตขึ้น พองขึ้น ด้วยความคิดว่า   ‘ ตนเหนือ
กว่าเขา’
  ที่ทำให้เขาหลุดท่าร้าย  ๆ  ออกมาสำเร็จ  คือมองไปว่าตนเองดีเลิศประเสริฐกว่า  เข้าใจโลกมากกว่า   รู้เห็น
รอบด้านมากกว่าอะไรทำนองนั้น นี่แหละความเป็นไปได้ที่กิเลสจะบิดเบือนความจริงให้พร่าเพี้ยนอยากแต่พิสูจน์ใจ
คนอื่น ใจตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ก็ตัดสินเลยว่าดีแท้
         ผลของการลองใจที่ชัดเจนประการหนึ่ง    คือตัวเองจะโดนลองใจกลับบ้าง    เพียงแต่ผู้ลองใจไม่ใช่คนอื่นที่ไหน
ทว่าเป็นธรรมชาติกรรมวิบากนั่นแหละครับ    ทำนองคุณเคยเตะคนอื่นอย่างไร   ธรรมชาติกรรมวิบากก็จะเตะคุณกลับ
อย่างนั้น คุณจะเต็มใจให้เตะหรือไม่ก็ต้องโดนวันยังค่ำ
         โดยส่วนตัว ผมไม่นิยมการลองใจ และไม่เห็นเหตุจำเป็นใดๆ ต้องไปลองใจ เพราะขณะคิดลองใจ เราเองจะเริ่ม
มีตัวมุสาโผล่ขึ้นมาเล็ก   ๆ   แล้ว   และถ้าคนอื่นเขารู้ว่า เราแกล้งพูด    แกล้งทำ  เพื่อลองใจ เขาก็อาจเสียความรู้สึก
และอาจระแวดระวังเราแทบทุกฝีก้าวตลอดไป เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะนึกขลังลองใจเขาอีก
          แต่ละคนอาจมีภาระหน้าที่หรือความจำเป็น    อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ    อย่างเช่น การสัมภาษณ์คนเข้าทำงาน
ยุคใหม่นี่    เห็นว่านิยมลองใจผู้เข้าสัมภาษณ์ด้วยลูกเล่นแปลก  ๆ  เป็นต้นว่า  พูดยั่วให้โกรธ   หรือมองหัวจรดเท้าแล้ว
หัวเราะหึหึตลอดเวลา ดูซิว่าผู้เข้าสัมภาษณ์จะเก็บอาการได้เพียงใด หรือเกิดปฏิกิริยาฮึดฮัดสักขนาดไหน
         ถ้าจำเป็นก็ทำไปเถอะครับ แต่ขอให้สังเกตด้วยว่า 
         ความจำเป็นต้องทำกรรมชนิดนั้นบ่อยๆ จะมีผลย้อนกลับมาเข้าตัวบ้างหรือไม่
         หลักของกรรมวิบากข้อหนึ่งนะครับ   ทำอะไรบ่อย  ๆ   สิ่งนั้นต้องย้อนมาสนองคืนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ
โดยไม่สนข้ออ้าง 
         เพราะฉะนั้น  อยากให้นักลองใจทั้งหลายเตรียมตัวเผื่อไว้      คือเราลองใจเขาได้   วันหนึ่งก็ต้องโดนลองใจคืน
ซึ่งอาจไม่ใช่เจ้าตัวคู่กรณีที่เราไปลองใจเขาแต่อาจเป็นอะไรโหดๆ ที่มาถึงตัวแบบไม่เปิดโอกาสให้ตั้งหลัก เหมือนกับ
ที่เราไม่เปิดโอกาสให้คนถูกลองใจตั้งหลักนั่นเอง

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );