Search
  

ข่าวทั่วไป

06
 “Dare U To Share” โชว์ของ มาลองไอเดีย

“Dare U To Share โชว์ของ มาลองไอเดีย” เป็น โครงการที่จัดขึ้นโดยศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน  เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ฟรีแก่ให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศที่มีผลงานและ สร้างสรรค์แบรนด์ของตัวเอง

[อ่านต่อ...]

26
ประชาสัมพันธ์ !! ตำแหน่งงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประกาศเดินหน้าขยายธรุกิจร้าน 7-Eleven สู่ 10000 สาขา
ทั่วประเทศไทย พร้อมกับสร้างธุรกิจใหม่ๆหลายด้าน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมงาน
ร่วมสร้างความสำเร็จ และความภาคภูมิใจในบริษัทของคนไทยที่จะเติมโตอย่างมั่นคง
ในผืนแผ่นดินไทย

[อ่านต่อ...]

07
ข่าวดี !! ผลงานยอดนิยมจากคอลัมน์ฮิต "2รุม1 ที่พึ่งหัวใจ" รวมเล่มจัดจำหน่ายแล้ว

   ‘2 รุม 1 ที่พึ่งหัวใจ’ เป็นชื่อคอลัมน์ฮิตในนิตยสารออล แม็กกาซีน เขียนโดยสองดีเจ
ชื่อดังแห่งยุคคือ ดีเจอ้อย และ ดีเจอั๋น
ทั้งคู่คือที่พึ่งทางใจในยุคดิจิตอลของหนุ่มสาวทั่วทั้ง
ประเทศไทย  หรืออาจจะทั่วโลกถ้าพวกเขาอ่านภาษาไทยออก เพราะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาว
ในซอกมุมใดของโลกใบนี้ ต่างก็หนีปัญหาความรักไปไม่พ้น..........
 

[อ่านต่อ...]

29
กระทรวงวัฒนธรรม เชิดชู “ซีพี ออลล์” เป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (สวธ.)     เชิดชู บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2555 
สำหรับพิธีมอบรางวัล       จัดขึ้นในวันภาษาไทยแห่งชาติ     (29 กรกฎาคม 2555) ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ..........

[อ่านต่อ...]

25
ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องสมิหลา พูนทรัพย์ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักประสานรัฐกิจ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัด พิธีปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา ศอ.บต. ระดับ ปริญญาตรี รุ่นที่ 4
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ตามโครงการ “สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”

[อ่านต่อ...]

28
ซีพี ออลล์ รับใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา แผนกสินค้าเพื่อธุรกิจสถาบัน บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค
ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัด พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ปีที่ 5 สำหรับองค์กร
ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการรับรองฉลากเขียวจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

[อ่านต่อ...]

28
ซีพี ออลล์ จับมือ ศอ.บต. สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้

   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักประสานรัฐกิจ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จัด พิธีปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา ศอ.บต.
ระดับ ปวช. รุ่นที่ 4 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง  ตามโครงการ “สนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”

[อ่านต่อ...]

27
กระทรวงไอซีที หนุน “ไปรษณีย์ไทย” จับมือ “ซีพี ออลล์” พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ไทย

     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัด
พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจด้านขนส่งและกระจายสินค้า ระหว่างไปรษณีย์ไทย
และเซเว่น อีเลฟเว่น ขึ้น ณ ห้องกรุงเทพ2ชั้นM โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว  

[อ่านต่อ...]

Page 1 of 18First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 

all Magazine :  ปีที่ 12  ฉบับที่  1 เดือนพฤษภาคม 2560


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );